Članak u časopisu: ČIP 612-613
Kontinuitet građenja / građenje kontinuiteta
datum/vrijeme
31.12.2005.