Članak u časopisu: ČIP 416
Kongres ICSID u Jugoslaviji 1991.Galerija “Čovjek i prostor”
datum/vrijeme
31.12.1987.