Članak u časopisu: ČIP 514-515
Komora zastupa interese arhitekata i javnosti
datum/vrijeme
31.12.1997.