Vijesti
Kino Samobor, prostorne i vizualne intervencije
datum/vrijeme
20.06.2018.

Pozivamo Vas na otvorenje izložbe Kino Samobor i promociju istoimene publikacije u subotu, 23. lipnja 2018. u 17 sati na livadi kina u Samoboru. Izložba i publikacija prikazuju proces i rezultate istoimene radionice studenata Arhitektonskog fakulteta i Studija dizajna u Zagrebu održane u Samoboru u ožujku ove godine. Tema radionice bile su prostorne i vizualne intervencija na zgradi Kina Samobor koja je u rekonstrukciji. Izložba ostaje otvorena do završetka radova!

RADIONICA KINO SAMOBOR

Radionica Kino Samobor nastala je na inicijativu grada Samobora, a u suradnji s Arhitektonskim fakultetom i Studijem dizajna Sveučilišta u Zagrebu. Kako se zbog dotrajalosti i neadekvatne opreme preuređuje zgrada Kina Samobor,pored postojećeg i predviđenog projekta pokazala se potreba za dodatnim intervencijama koje bi prostor kina učinile reprezentativnim mjestom za stvaranje kulturnih sadržajagrada Samobora.U dvjema vikend-radionicama, te suradnjom studenata arhitekture i dizajna, ponuđena su četiri rješenja koja nude prepoznatljiv imidž i nove strategije korištenja tog prostora. Premda su očekivanja grada, kao naručitelja, možda bila fokusirana na interijer prostora kina, ponuđena rješenja proširila su njihove programske i strateške horizonte. Iako bliske discipline, po edukativnim metodama značajno različitih pristupa, na radionici su se studenti suočili s drukčijim načinom razmišljanja. Zajednički rad obilovao je razgovorima i razmjenama različitih mišljenja studenata imentora, a završna prezentacija održana je pred gostima kritičarima iravnateljicom Pučkoga otvorenog učilišta.Ovo nije prva takva radionica, no izmještanjem radnoga procesa izvan fakulteta i neposredna suradnja dviju bliskih disciplina, arhitekture i dizajna, čini jeposebnom. Osobito za Samobor, koji se prvi put susreće s ovakvim načinom poboljšanja kvalitete gradskih prostora.

PROSTORNI POTENCIJAL

Današnja zagrada Kina Samobor udomljuje Pučko otvoreno učilište, kino i Galeriju Prica. Koegzistirajući kao dva srodna prostora, kino i Galerija Prica zapravo su prostorno nepovezan kulturni prostor okupljanja.Nemogućnošću vizualnog povezivanja negira se prostorna mogućnost i težnja zadržavanja nakon održanih programa. Promjenom fronte ulaza u kino, ulaza na koje su Samoborci navikli, vanjski prostor okupljanja prije programa našao se na glavnoj gradskoj šetnici, u ne tako mirnoj zoni kao na starom ulazu. Zapunjavanjem starog ulaza sanitarnim blokom blokirana je dodatna mogućnost povezivanja i otvaranja prema privremenim sadržajima koji bi ispunjavali ulazni prostor kina. Otvoreni prostori oko kina, livada iza kina i trg ispred kina ne koriste potencijale povezivanja sadržaja kina s vanjskim prostorom.Upravo je ova izvedbena etapa postojećeg projekta otvorila prostor za analizu, potaknula različite reakcije i pokrenula čitav niz ideja koje bi mogle zaživjeti usporedno s rekonstrukcijom zgrade kina.

STUDENTSKI PROJEKTI

 Rad u arhitektonsko-dizajnerskim timovima rezultirao je četirima projektima koji su se bavili potencijalima prostora, kako same zgrade kina tako i širim prostorom, i to kroz male intervencije -i prostorne i dizajnerske. Grupa Community table osmislila je stol, minimalističkog dizajna i neuobičajene dimenzije, koji postaje prepoznatljiv inventar ne samo kina već i grada. Grupa Lights curtain action! pomoću baršunastog zastora,koji je direktna asocijacija na prostor kina, formira prostore različite intimnosti, pa i sadržaja. Grupa Kulturni centar Samobora propitivala je i ponovno otkrila unutarnje prostorne veze, ali i one postojeće, te kako se kino, koje udomljuje mnogo sadržaja, zaista treba nazivati. I na samom kraju, grupa Otvoreno zbog radova koncentrira se na vanjsko povezivanje prostora kina strukturom, koje je domišljati trik za konzervatorske smjernice, ali i za borbu s nedostatkom prostora. Sve osmišljene intervencije financijski su dohvatljive pa ih je moguće odmah izvesti unatoč pokrenutim izvedbenim radovima na zgradi kina.

IZLOŽBA

Uz publikaciju koja je pred nama, trag studentske radionice Kino Samobor obilježen je izložbom na livadi iza zgrade Kina. Koncept izložbe studentske radionice Kino Samobor ponajprije se nadovezuje na koncept projekta Otvoreno zbog radova. Promjenjivost i privremeni karakter prostorne strukture koja je zamišljena tim projektom omogućava primjena skele. Ovaj jednostavni element sastavni je dio svakoga gradilišta. Kako ta etapa gradilišta na zgradi Kina tek predstoji, iskorištena je ograda gradilišta. Trenutačno neiskorištena, a zakonski obvezna, ograda oko gradilišta postaje poligon za testiranje ideja s radionice baš kao i skela. Ograda gradilišta postaje kulisa za ceradu na kojoj su prezentirani radovi nastali na radionici.

Iako građevinski radovi još traju, prezentirani radovi na ceradi pokazuju da zgrada Kina može živjeti usporedno s gradnjom. Privremeni karakter izložbe pokazuje da se čimbenik privremenosti može primijeniti na bilo koji kulturni sadržaj ili događaj. Ali i na brojnost događaja koje zgrada Kina na taj način može udomiti i iskoristiti transformabilni potencijal tog prostora i specifičnog mjesta u gradu. Orijentacijom izložbe na livadu iza kina potencira se iskorištavanje livade i proširivanje aktualnih sadržaja zgrade na vanjski prostor, što se propitivalo u svim nastalim projektima radionice.

A sam materijal izložbe – cerada – predstavlja trajnost i praktičnost. Odolijevanje vremenu koje cerada nudi omogućit će duži vremenski postav izložbe, kao i njeno praktično seljenje. Ovakav vid prezentacije omogućuje i testiranje samih ideja radionice, jer ponajviše je zanimljivo kako na moguće prostorne i vizualne intervencije gledaju prolaznici i građani Samobora – otvaranje Kina građanima zbog radova!

MENTORI

Luka Borčić, dizajner; Ivana Fabrio, Sd; Tajana Jaklenec, Af; Vedran Kasap, Sd; Zorana Protić, Af; Mia Roth-Čerina, Af; Jelena Vojvoda, POUSamobor

LIGHTS, CURTAIN, ACTION!

Andrija Galić, Sd; Paula Kovač, Sd; Dijana Modrić, Af; Lucija Sekula, Af

KULTURNI CENTAR SAMOBOR

Petra Grubišić, Sd; Karla Kocijan, Sd; Matija Poštenik, Af; Dominik Lovrečić, Af

COMMUNITY TABLE

Dina Bartolić, Sd; Tajana Čabraja, Af; Dino Taslaman, Af

OTVORENO ZBOG RADOVA

Matea Bertina, Sd; Dora Kasun, Sd; Domagoj Mlinarić, Af; Lucija Raffaneli, Af

GOSTI KRITIČARI

Tonči Čerina, arhitekt; Nika Pavlinek, Sd