Članak u časopisu: ČIP 141
Kaštela, kratak osvrt na historijat i problem njihove zaštite
datum/vrijeme
31.12.1964.