Članak u časopisu: ARHITEKTURA 90
Karel Teige: Nastup konstruktivizma
datum/vrijeme
31.12.1965.