Članak u časopisu: ČIP 82
Još dva urbanistička problema grada Zagreba
datum/vrijeme
31.12.1959.