Članak u časopisu: ČIP 100
Jedinstvo u raznolikosti – paradoks kulture
datum/vrijeme
31.12.1960.