Vijesti
JAVNI POZIV za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu – 16. Međunarodnoj izložbi arhitekture
datum/vrijeme
29.08.2017.

Podsjećamo na javni poziv za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu – 16. Međunarodnoj izložbi arhitekture koji je 24. 7. objavilo Ministarstvo kulture. Rok za prijavu je 22. rujna 2017.

Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture, objavljuje Javni poziv za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu – 16. Međunarodnoj izložbi arhitekture

JAVNI POZIV

za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu – 16. Međunarodnoj izložbi arhitekture

Uvod

Venecijanski bijenale ? 16. Međunarodna izložba arhitekture (16. Mostra Internazionale di Architettura) održavat će se od 26. 5. do 25. 11. 2018. (dani za profesionalnu publiku 24. i 25.5.2018.), pod ravnanjem umjetničkih direktorica Bijenala Yvonne Farrell i Schelly McNamara.

Naziv je izložbe „Freespace“.

Na službenim internetskim stranicama Bijenala nalaze se prezentacijski tekstovi koji definiraju ovogodišnji okvir izložbe, kao i kratko obrazloženje koncepcije umjetničkih direktorica Yvonne Farrel i Schelly McNamara.

www.labiennale.org
www.labiennale.org/en/architecture/news/07-06.html
Official hashtag: #BiennaleArchitettura2018

Međunarodna izložba arhitekture – La Biennale di Venezia – smatra se najznačajnijim mjestom izlaganja i predstavljanja suvremene arhitektonske prakse i predstavlja jedinstvenu priliku za stjecanje međunarodne prepoznatljivosti hrvatskih arhitekata. Venecijanski bijenale globalno je mjesto susreta arhitekata i umjetnika s međunarodnom publikom, kustosima i galeristima.

Ministarstvo kulture ovim putem raspisuje Javni poziv za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa. Javnim pozivom obuhvaćen je širok spektar praksi i promišljanja na području arhitekture i urbanizma.

Detaljan tehnički opis izložbenog prostora bit će dostupan naknadno.

Osnovni uvjeti kandidature

· Uz kandidaturu za povjerenika potrebno je priložiti biografiju.
· Kandidati moraju imati iskustvo i stručnost u području suvremene arhitektonske prakse te iskustvo u upravljanju manifestacijama međunarodne važnosti.
· Kandidati moraju dobro poznavati engleski jezik.
· Kandidature mogu biti istaknute isključivo u vlastito ime.
· Kandidatura treba sadržavati prijedlog koncepcije izložbe uz nužno objašnjenje povezanosti prijedloga s tematskim okvirom Bijenala.

Dokumentacija potrebna za kandidiranje projekta

· životopis kandidata za povjerenika
· opis prijedloga koji sadrži: tekstualni dio (do 10 kartica) i vizualnu dokumentaciju

a. koncepcija
b. odnos predloženog koncepta i teme Bijenala
c. suglasnost svih uključenih autora projekata/koncepta
d. osnovni tehnički parametri (multimedija, instalacija, postava izložbe,
transport)
e. vizualna dokumentacija
f. procjena produkcijskih troškova nastupa po sljedećim stavkama:
– autorski honorari
– troškovi povjerenika i suradnika (putni troškovi, smještaj, telefoni itd.)
– troškovi produkcije
– ekspertne usluge (informatika, multimedija)
– transport, montaža, demontaža
– tiskani materijali
– PR materijali

Kandidature se predaju u pisanom obliku, preporučenom poštom ili izravno u pisarnici Ministarstva kulture.

Kandidature s nepotpunom dokumentacijom kao i one koje ne stignu do navedenog roka neće biti razmatrane.

Rok predaje kandidature i objava rezultata

– Javni poziv otvoren je objavom na mrežnim stranicama Ministarstva kulture.
– Rok predaje kandidature: 22. 9. 2017.
– Objava rezultata na mrežnim stranicama Ministarstva kulture:
http://www.min-kulture.hr/ 2. 10. 2017.

Povjerenstvo i kriteriji za odabir projekta Venecijanskog bijenala – 16. Međunarodne izložbe arhitekture

O kandidaturi za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu – 16. Međunarodnoj izložbi arhitekture odlučit će, vrednovanjem cjelovite prijavljene kandidature, Povjerenstvo za odabir projekta u sastavu:

Iva Letilović, arhitektica
Leo Modrčin, arhitekt
Dinko Peračić, arhitekt
Davor Trupković, predstavnik Ministarstva kulture
Nevena Tudor Perković, predstavnica Ministarstva kulture.

Prilikom odlučivanja Povjerenstvo za odabir projekta Venecijanskog bijenala – 16. Međunarodne izložbe arhitekture rukovodit će se sljedećim kriterijima:

1. odnos predloženog projekta i teme Bijenala
2. životopis kandidata
3. prethodno iskustvo u vođenju projekata međunarodne važnosti
4.usklađenost sredstava traženih za produkcijske troškove s kvalitetom predloženog projekta
5. razina kritičkog promišljanja arhitektonske prakse i inovativnost pristupa.

Donesena odluka bit će konačna i obvezujuća.

Protokol postupka selekcije: pismena obrazloženja ocjena i kriterija izbora selektora hrvatskog nastupa bit će objavljena uz rezultate Javnog poziva. Nakon donesene odluke o izboru povjerenika Ministarstvo kulture provest će pregovarački postupak za sklapanje posebnog ugovora između povjerenika i organizatora izložbe.