Članak u časopisu: ČIP 290
Japanci na način kako ne valja
datum/vrijeme
31.12.1977.