Izvještaj o polugodišnjem radu Društva arhitekata u Splitu