Članak u časopisu: ČIP 151
Izrada idejnog rješenja Omladinskog doma “7 sekretara SKOJ – a” u Zagrebu
datum/vrijeme
31.12.1965.