Članak u časopisu: ČIP 15
Izložba slikara Mirona Makanca
datum/vrijeme
31.12.1954.