Članak u časopisu: ČIP 383
Izložba jugslavenske arhitekture u New Yorku
datum/vrijeme
31.12.1985.