Članak u časopisu: ARHITEKTURA 7
Izložba Bugarske arhitekture u FNR Jugoslaviji
datum/vrijeme
31.12.1948.