Iz povijesti prvih godina Sovjetske arhitekture-ulomci iz studije V.E.Hazanove