Ivy Lwntić-Kugli: Varaždin nakon požara 1776., Kritički stav prema povijesnom urbanizmu