Nagrada Viktor Kovačić za životno djelo
Ivo Geršić
laureat
Godina
1991.

Nagrada “Viktor Kovačić” za životno djelo dodijeljuje se za 1991. godinu arhitektu Ivi Geršiću za cjelokupni životni arhitektonski opus. Posebno se ističu stambeni objekti u Zagrebu i osnovna škola u Mlinarskoj ulici. Projekti i realizacije paviljona kirurgije medicinskog centra u Varaždinu, te zgrade ginekološko-porođajnog odjela Medicinskog centra u Puli trajno su ostali modeli i uzori u projektiranju zgrada za zdravstvo.