Članak u časopisu: ČIP 445
Istarsko narodno kazačište
datum/vrijeme
31.12.1990.