Članak u časopisu: ARHITEKTURA 1963 godina
Ing. arh. Minka Jurković – Međumjesna telefonska centrala u Zagrebu
datum/vrijeme
31.12.1963.