Članak u časopisu: ARHITEKTURA 1963 godina
Ing. arh. Berislav Kalogjera – “Bastion” u Splitu
datum/vrijeme
31.12.1963.