Informacija o konferenciji arhitekata Jugoslavije i danima arhitekture ’77 posvećenim jubilejima druga Tita