Članak u časopisu: ČIP 480-481
Identitet Vukovara i uporište obnove
datum/vrijeme
31.12.1994.