Članak u časopisu: ČIP 251
Hotel Mina u Jelsi i dva hotelska paviljona
datum/vrijeme
31.12.1974.