Članak u časopisu: ČIP 418
Hotel Holiday Inn i poslovna zgrada – pomak gradskih vrata
datum/vrijeme
31.12.1988.