Nagrada Viktor Kovačić za životno djelo
Hinko Bauer
laureat
Godina
1984.