Vijesti
HAZU – komemorativni sastanak u spomen akademiku Borisu Magašu
datum/vrijeme
26.11.2014.

Sastanak organizira Razred za likovne umjetnosti Akademije, a o životu i radu akademika Borisa Magaša govorit će akademik Velimir Neidhardt, potpredsjednik Akademije,  akademik Andrija Mutnjaković i akademik Dinko Kovačić.