Članak u časopisu: ARHITEKTURA 200-203
Grupa”Zemlja” i Hrvatska arhitektura između dva rata, Izvorni znanstveni rad
datum/vrijeme
31.12.1987.