Gradski stanovnik – od pasivnog promatrača do aktivnog sudionika u razvoju grada