Gradski centar za snabdjevanje prehrambenim artiklima BIT Pazar u Skopju i urbanističko rješenje teritorije ovog centra