Gradska marina, Zadar: Uspješna arhitektonska ili uspješna urbanistička realizacija?