Građevinari Zagreba raspravljaju o prijedlozima teza novog zakona o izgradnji objekata SRH