Vijesti
Gdje je danas ApolitikA?
datum/vrijeme
08.02.2018.

Hrvatska komora arhitekata i Udruženje hrvatskih arhitekata organiziraju okrugli stol „Gdje je danas ApolitikA?“, u četvrtak, 8. veljače 2018. godine u 18,00 sati u Hrvatskom muzeju arhitekture, Ul. I. G. Kovačića 37, Zagreb.
Okrugli stol organiziramo povodom pete godišnjice usvajanja dokumenta Arhitektonske politike Republike Hrvatske 2013-2020, ApolitikA, Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja, koji je usvojen na 64. sjednici Vlade Republike Hrvatske 29. studenoga 2012. godine.

ApolitikA je usmjerena na ostvarivanje tri osnovna cilja. Kulturu građenja koja je preduvjet za kvalitetu izgrađenog prostora, zatim na kvalitetu izgrađenog prostora kao osnove za dobar život svakog pojedinca, te na kvalitetnu arhitekturu koja treba postati poticaj nacionalnom razvoju i napretku.

Arhitektonske politike kao dio ukupne politike Države, kojim se iskazuje javni interes za kvalitetu sveukupnog izgrađenog prostora i stvaranje kulturnog krajobraza, formatirane su na način da postanu katalizator procesa održivog razvoja, brige o javnom interesu i prostoru, unaprjeđenja oblikovnih vrijednosti utemeljenih u graditeljskim posebnostima, zaštiti zdravlja, klime i sigurnosti.

Hrvatska komora arhitekata donijela je 20. listopada 2016. godine i Smjernice za provedbu arhitektonskih politika lokalnih zajednica s ciljem podržavanja razvoja planiranja i primjene posebno za svaku lokalnu zajednicu i pomoći da budu politički prihvaćani u širem prostornom i društvenom kontekstu.

Cilj okruglog stola je dati pregled stanja aktivnosti nakon usvajanja dokumenta te potaknuti viziju daljnjeg razvoja i donijeti zaključke kao podlogu za daljnje djelovanje i implementaciju ApolitikA.

Uvodnu prezentaciju vodi Rajka Bunjevac, dipl. ing. arh., Upravni odbor HKA, a okrugli stol moderira Emil Jurcan, predsjednik UHA-e. U razgovoru sudjeluju Stjepo Butijer, dipl. ing. arh., bivši predsjednik Savjeta za prostorno planiranje Države, doc. dr. sc. Maja-Marija Nahod, dipl. ing. građ., Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, dr. sc. Mia Roth Čerina, dipl. ing. arh., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Tomislav Ćurković, dipl. ing. arh., Upravni odbor HKA.