Članak u časopisu: ČIP 84
Dvorana i vježbalište Više pedagoške škole u Zagrebu
datum/vrijeme
31.12.1959.