Članak u časopisu: ČIP 447
Dva koraka naprijed, jedan korak natrag
datum/vrijeme
31.12.1990.