Članak u časopisu: ARHITEKTURA 155
Društveni domovi i njihova uloga u revitalizaciji sela u općini Pula
datum/vrijeme
31.12.1976.