Nagrada Vladimir Nazor za životno djelo
Dragan Boltar
Godina
1986.