Članak u časopisu: ARHITEKTURA 155
Domovi kulture kao dio funkcije gradskih centara
datum/vrijeme
31.12.1976.