Članak u časopisu: ARHITEKTURA 155
Dom kulture u funkciji aktualnih kulturnih potreba i mogućnosti općine
datum/vrijeme
31.12.1976.