Članak u časopisu: ARHITEKTURA 152-153
Dispanzer za rano otkrivanje tumora i dispanzer za plućne bolesti medicinskog centra u Slavonskom Brodu (projektant: Ivo Geršić, dipl.ing.arh.)
datum/vrijeme
31.12.1975.