Članak u časopisu: ARHITEKTURA 18-22
Direktivna regulaciona osnova za grad Varaždin (autori projekta: arh. Antun Ulrich, ing.arh. Branko Vasiljević
datum/vrijeme
31.12.1949.