Članak u časopisu: ČIP 100
Dilema suvremenog likovnog kretanja
datum/vrijeme
31.12.1960.