Članak u časopisu: ČIP 13
Demografska komponenta u prijedlogu direktivne regulatorne osnove grada Zagreba
datum/vrijeme
31.12.1954.