Članak u časopisu: ARHITEKTURA 1951 godina
Današnja napučenosti i porast stanovništva koji se predviđa (Split)
datum/vrijeme
31.12.1951.