Članak u časopisu: ARHITEKTURA 152-153
Centar za terapiju i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesnika u Krapinskim toplicama (projektant: Josip Dragičević, dipl.ing.arh.)
datum/vrijeme
31.12.1975.