Centar za kulturu i informacije grada: Aktivnost galerija grada Zagreba