Nominacija Viktor Kovačić – Sportska dvorana u Zlatar Bistrici

Sportska dvorana u Zlatar Bistrici Ivana Galića nadrasta utilitarnu ulogu školske sportske dvorane, dijela infrastrukture lokalne zajednice, i postaje jednim od žarišta života zajednice malog mjesta u Hrvatskom zagorju. Prepoznajući tu činjenicu, njena arhitektura na dostojanstven, reprezentativan i suvremen način gradi novi urbani identitet mjesta.

Nominacija Viktor Kovačić – Providurova palača

Parazitska struktura implementirana je u unutrašnjost Providurove palače, prethodno ogoljene do svoje konstruktivne osnove. Nova struktura – razgranate forme, očišćena od suvišnih detalja – uvlači javni prostor u svoje prizemlje, gdje nailazimo na sudar slojeva i spoj svjetova: novoga i povijesnoga.

Pogon mrijestilišta u Ninu

? Lokacija: Nin Tik uz povijesne zidine srednjovjekovnog grada Nina, a na rubu gotovo nestvarnog artificijelnog pejzaža ninskih solana, smješteni su pogoni za uzgoj ribe čije su dematerijalizirane duge fasadne površine primarno oblikovane cijevima koje interpretiraju pojavnost šiblja, koje trepere na vjetru i pružaju bogatstvo sjena. Industrijski objekt ne predstavlja tako „uljeza“ već se posve… Continue reading Pogon mrijestilišta u Ninu

Muzej Vučedolske kulture

? Lokacija: Vukovar Muzej koji se, prema riječima autora, „gotovo sam nacrtao“, projektiran slijedom topografije lokacije, svojim je arhitektonskim vrijednostima karakter krajolika brižno očuvao, a istovremeno i neizmjerno obogatio posve novom prostorno-funkcionalnom vrijednošću. Impresivno interpretirana priča o vučedolskoj kulturi razvija se tako linearno između grada i samog arheološkog lokaliteta arhitekturom koja integrira i afirmira daleku… Continue reading Muzej Vučedolske kulture

Tržnica i ribarnica Vodice

Lokacija: Vodice Utjecaj arhitektonske realizacije na kvalitetu prostora ne mjeri se fizičkom veličinom projekta. Relativno mala tržnica s ribarnicom ispunila je potrebe lokalne zajednice u ograničavajućim okolnostima i s ograničenim sredstvima, a ujedno i iskazala neporecivu arhitektonsku poetiku. Vodička tržnica s ribarnicom obećavajuće je ostvarenje koje svjedoči o tome da se način korištenja prostora zaista… Continue reading Tržnica i ribarnica Vodice

Zgrada škole i vrtića u sklopu odgojno – obrazovnog kompleksa „Kajzerica˝ u Zagrebu

Odgojno- obrazovni kompleks na Kajzerici stvara novu suvremenu strukturu koja promovira javni prostor i odskače od svoje sadržajno deficitarne urbane okoline. Volumeni školskih učionica natkrivaju prostor prilaznog trga koji time dobiva elemente urbanog interijera. Sa zapadne strane tog javnog pretprostora smješten je izdvojeni objekt vrtića, dok su na suprotnoj strani trga pozicionirani ulazi u osnovnu… Continue reading Zgrada škole i vrtića u sklopu odgojno – obrazovnog kompleksa „Kajzerica˝ u Zagrebu

Hotel Well, Terme Tuhelj

Sukladno osjetljivom gospodarskom trenutku ovogodišnje nagrađeno najuspješnije arhitektonsko ostvarenje zadire u domenu rekonstrukcije i nadogradnje. Opsežan program smještajnih jedinica visoke kategorije nadopunjenih zajedničkim sadržajima kongresnih dvorana, lobby-ja i garaže autori su izuzetno uspješno smjestili na zahtjevnu, strmu i relativno skučenu parcelu, snažno označenu zaštićenom okolnom izgradnjom (kurija Mihanović) ili prirodom (povijesni park). Kvalitetnim projektantskim rješenjem… Continue reading Hotel Well, Terme Tuhelj

Hotel Lone, Rovinj

Hotel Lone svojim je cjelovitim pristupom jedinstveno djelo u hrvatskoj turističkoj izgradnji u posljednja dva desetljeća. Referirajući se na paradigmatski Y-tlocrt Planićeva hotela na Sljemenu, razvijenog prema pomno uravnoteženim odnosima unutarnjih i vanjskih silnica, autori uspostavljaju analogno kvalitetan i pažljiv dijalog prema zatečenom vrijednom pejzažnom okviru, kao i prema postojećem hotelu “Eden” arhitekta Miroslava Begovića.… Continue reading Hotel Lone, Rovinj

Muzej suvremene umjetnosti

S obzirom na svoju veličinu, namjenu i simbolički značaj, Muzej suvremene umjetnosti najznačajnija je recentna investicija u kulturi, bez obzira na moguće dvojbe oko pojedinih segmenata njene realizacije. Usprkos oblikovnim različitostima užeg urbanog konteksta, autor suvereno generira vlastiti urbanizam u horizontalnom i vertikalnom smjeru, uz afirmativni odnos prema širem kontekstu Novog Zagreba. Poštujući elemente zatečenog… Continue reading Muzej suvremene umjetnosti

Gradska sportska dvorana

Na rubnom dijelu mediteranskoga grada s posebnom pažnjom očuvanja vizura i poštovanjem prema minucioznom mjerilu, stvorena je arhitektura jasnog koncepta i, za današnje vrijeme, iznimne suzdržanosti u svojoj fizičkoj pojavnosti. Autor građevinu velikog mjerila raslojava u tri razine u skladu s kontekstom, upuštajući glavni sadržaj u teren i uvodeći kontinuiranu obodnu transparentnu ovojnicu koja omogućuje… Continue reading Gradska sportska dvorana