ANATOMIJA OTOKA

čast nam je najaviti Vam nastavak održavanja programa Anatomija otoka 2012-2016 te Vas pozvati na naše događanje: 3. Anatomija otoka Budućnost sela i autohtonih poljoprivrednih kultura na otocima 17 | 9 | 2014 – 21| 9 |2014 – otok Vis, Hrvatska Simpozij će se odviti u gradu Visu, a na njemu će sudjelovati 27 predavača… Nastavi čitati ANATOMIJA OTOKA

Objavljeno
Kategorizirano kao Vijesti

Natječaj za izradu idejnog rješenja Farmaceutsko biokemijskog fakulteta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBUraspisuje, a UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)organizira i provodi arhitektonski, javni, anonimni, za realizaciju, opći, u jednom stupnju N A T J E Č A Jza izradu idejnog arhitektonskog rješenja Farmaceutsko biokemijskog fakulteta, na lokaciji Zmajevac 5, Kampus Sjever, za potrebe sastavnice Sveučilišta u Zagrebu (FBF-a). ev.br.nabave:9c/2014 MV-U Registarski broj natječaja: 186-14-ZG-IAU INVESTITOR I… Nastavi čitati Natječaj za izradu idejnog rješenja Farmaceutsko biokemijskog fakulteta

Objavljeno
Kategorizirano kao Vijesti

Natječaj za izradu idejnog rješenja PASTORALNOG CENTRA, SPORTSKE DVORANE I PLIVALIŠTA U ŽUPI DUBROVAČKOJ

RASPISIVAČ natječaja su, kao glavni raspisivač, OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA, Vukovarska 48, Srebreno, 20 207 Mlini OIB:26643690230 telefon:020 486 026; 020 486 056; 020 487 470 fax:020 486 216, e-mail:opcina.zupa.dbk@du.t-com.hr, internetska adresa:www.zupa-dubrovacka.hr odgovorna osoba:Silvio Nardelli, Općinski načelnik i DUBROVAČKA BISKUPIJA, Poljana Paska Miličevića 4, 20 000 Dubrovnik OIB: 01437374693 telefon: 020 324 911 fax: 020 324… Nastavi čitati Natječaj za izradu idejnog rješenja PASTORALNOG CENTRA, SPORTSKE DVORANE I PLIVALIŠTA U ŽUPI DUBROVAČKOJ

Objavljeno
Kategorizirano kao Vijesti

Putovanje na 14. Venecijanski bijenale arhitekture / Fundamentals

Umjetnički direktor 14. Venecijanskog bijenala, karizmatični nizozemski arhitekt Rem Koolhaas pomaknuo je težište s individualnih opusa na proučavanje arhitektonskih elemenata, fenomena, procesa, vrijednosti i učinaka te je ovogodišnji Bijenale nazvao – Fundamentals, naglašavajući time važnost okretanja temeljnim elementima i izvorima arhitekture. Za povjerenicu hrvatskog nastupa na ovogodišnjem Venecijanskom bijenalu Ministarstvo kulture Republike Hrvatske odabralo je… Nastavi čitati Putovanje na 14. Venecijanski bijenale arhitekture / Fundamentals

Objavljeno
Kategorizirano kao Vijesti

N A T J E Č A J za izradu idejnog arhitektonskog rješenja za potrebe sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Prirodoslovno- matematičkog fakulteta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBUraspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ)organizira i provodi arhitektonski, javni, anonimni, za realizaciju, opći, u jednom stupnju N A T J E Č A Jza izradu idejnog arhitektonskog rješenjaza potrebe sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Prirodoslovno- matematičkog fakulteta (PMF-a) – izgradnja kompleksa: Biološkog, Geografskog i Geološkog odsjeka na lokaciji Horvatovac,Kampus Sjever,naručitelja Sveučilišta u ZagrebuEv.broj… Nastavi čitati N A T J E Č A J za izradu idejnog arhitektonskog rješenja za potrebe sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Prirodoslovno- matematičkog fakulteta

Objavljeno
Kategorizirano kao Vijesti

N A T J E Č A J za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja za Hrvatski atletsko-nogometni centar Svetice u Zagrebu

OPĆI UVJETI NATJEČAJA 1.1. INVESTITOR I RASPISIVAČ natječaja je Hrvatski nogometni savez, Ulica grada Vukovara 269 A, Zagreb, kojeg zastupa predsjednik DAVOR ŠUKER tel: 01/236-1555, e-mail: info@hns-cff.hr 1.2. ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ) Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, koje zastupa predsjednik TEO BUDANKO, dipl.ing.arh., tel: 01/481-6151, fax. 01/4816197 e-mail: natjecaji@d-a-z.hr. 1.3.… Nastavi čitati N A T J E Č A J za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja za Hrvatski atletsko-nogometni centar Svetice u Zagrebu

Objavljeno
Kategorizirano kao Vijesti

NATJECAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanistickog rješenja ZDRAVSTVENO-TURISTICKOG CENTRA U BIOGRADU

ZADARSKA ŽUPANIJAraspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA ZADRAorganizira i provodidržavni, javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju NATJEČAJza izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenjaZDRAVSTVENO-TURISTIČKOG CENTRA U BIOGRADU n/M RASPISIVAČ natječaja jeZADARSKA ŽUPANIJA,Božidara Petranovića 8,23000 Zadar,OIB 56204655363, koju zastupa župan Stipe Zrilić, mag.iur.Osoba Raspisivača natječaja zadužena za kontakt:Franka Krajnović, prof.e-pošta: zdravstvo-krajnovic@zadarska-zupanija.hr ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja jeDRUŠTVO ARHITEKATA ZADRA (ZDA),… Nastavi čitati NATJECAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanistickog rješenja ZDRAVSTVENO-TURISTICKOG CENTRA U BIOGRADU

Objavljeno
Kategorizirano kao Vijesti

Godišnja izložba ostvarenja hrvatskih arhitekata u 2014. godini

Poziv na dostavu dokumentacije o projektima ostvarenim u periodu od 01.09.2013. – 15.09.2014. za godišnju izložbu ostvarenja hrvatskih arhitekata u 2014. godini. PropozicijeArhitekti koji žele sudjelovati trebaju biti članovi UHA-e (gradskih, županijskih ili regionalnih društava arhitekata) s reguliranom članarinom za 2014. godinu u matičnom društvu arhitekata. NagradeSukladno “Pravilniku o dodjeljivanju nagrada Udruženja hrvatskih arhitekata” ostvarenja… Nastavi čitati Godišnja izložba ostvarenja hrvatskih arhitekata u 2014. godini

Objavljeno
Kategorizirano kao Vijesti

CROATIA EXPO 2015 : PROJEKT HRVATSKOG PAVILJONA

Svjetska izložba EXPO Milano 2015 održat će se od 01.05. – 31.10. 2015. godine. Na izložbenom prostoru površine 110 hektara u predgrađu Milana očekuje se preko 20 milijuna posjetitelja. Tema izložbe je „PREHRANA PLANETA, ENERGIJA ŽIVOTA“. Izložba se bavi fundamentalnim pitanjem je li moguće osigurati dostatnu, dobru, zdravu i održivu prehranu čovječanstva. Očekuje se sudjelovanje… Nastavi čitati CROATIA EXPO 2015 : PROJEKT HRVATSKOG PAVILJONA

Objavljeno
Kategorizirano kao Vijesti

14. Venecijanski bijenale arhitekture Fundamentals

U sklopu ovogodišnjeg Venecijanskog bijenala arhitekture održava se i niz pratećih programa. U želji dodatne aktivacije te velike međunarodne izložbe koja ove godine traje punih šest mjeseci, uprava Bijenala i njezin ovogodišnji umjetnički direktor Rem Koolhaas odlučili su popratiti je nizom paralelnih događanja, u sklopu kojih je i program Freeport. {“list”:{“26804 “:”fi17967″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]} Program se odvija… Nastavi čitati 14. Venecijanski bijenale arhitekture Fundamentals

Objavljeno
Kategorizirano kao Vijesti

N A T J E Č A J za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja za Hrvatski atletsko-nogometni centar Svetice u Zagrebu

OPĆI UVJETI NATJEČAJA 1.1. INVESTITOR I RASPISIVAČ natječaja je Hrvatski nogometni savez, Ulica grada Vukovara 269 A, Zagreb, kojeg zastupa predsjednik DAVOR ŠUKER tel: 01/236-1555, e-mail: info@hns-cff.hr 1.2. ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ) Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, koje zastupa predsjednik TEO BUDANKO, dipl.ing.arh., tel: 01/481-6151, fax. 01/4816197 e-mail: natjecaji@d-a-z.hr. 1.3.… Nastavi čitati N A T J E Č A J za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja za Hrvatski atletsko-nogometni centar Svetice u Zagrebu

Objavljeno
Kategorizirano kao Vijesti

14. Venecijanski bijenale arhitekture Fundamentals

Program, koji se sastojao od panela, diskusije i projekcije dokumentarnog filma Nove tendencije u produkciji Hrvatske radiotelevizije, bio je četvrti u nizu događanja u ciklusu Freeport, a osmislili su ga Karin Šerman, Igor Ekštajn, Vesna Meštrić i Ivo Čović. Ciklus Freeport otvorio je prostor nacionalnim paviljonima da doprinesu dinamici, kvaliteti i relevantnosti događanja u sklopu… Nastavi čitati 14. Venecijanski bijenale arhitekture Fundamentals

Objavljeno
Kategorizirano kao Vijesti

N A T J E Č A J za izradu idejnog arhitektonskog rješenja za potrebe sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Prirodoslovno- matematičkog fakulteta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBUraspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ)organizira i provodi arhitektonski, javni, anonimni, za realizaciju, opći, u jednom stupnju N A T J E Č A Jza izradu idejnog arhitektonskog rješenjaza potrebe sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Prirodoslovno- matematičkog fakulteta (PMF-a) – izgradnja kompleksa: Biološkog, Geografskog i Geološkog odsjeka na lokaciji Horvatovac,Kampus Sjever,naručitelja Sveučilišta u ZagrebuEv.broj… Nastavi čitati N A T J E Č A J za izradu idejnog arhitektonskog rješenja za potrebe sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Prirodoslovno- matematičkog fakulteta

Objavljeno
Kategorizirano kao Vijesti