Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Istraživačkog medicinskog centra Split (IMCS)

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS) organizira i provodi Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, II stupnja složenosti Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Istraživačkog medicinskog centra Split (IMCS).

Rezultati natječaja – bivša vojarna u Zadru

NAZIV NATJEČAJA: Arhitektonski javni, anonimni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti, anketni Projektni natječaj za izradu idejnog rješenja uređenja prostora bivše vojarne u ulici Stjepana Radića u Zadru RASPISIVAČ NATJEČAJA: Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar, OIB 09933651854, telefon: +385 23208165, email: javna.nabava@grad-zadar.hr, internetska adresa https://www.grad-zadar.hr/ Odgovorna osoba: Branko Dukić, gradonačelnik;kontakt osoba: Ante Ćurković, mag.pol.,… Continue reading Rezultati natječaja – bivša vojarna u Zadru

Rezultati natječaja Centra s gimnazijom

NATJEČAJOpći, prvog stupnja složenosti, anonimni, za realizaciju, u jednom stupnju:za izradu idejnog arhitektonskog rješenja. „KULTURNO OBRAZOVNOG CENTRA S GIMNAZIJOM I UČENIČKIM DOMOM“Registarski broj natječaja je 107-21/ZG-IUA/N PROVODITELJ NATJEČAJA: Ured ovlaštenog arhitekta Miljenka Bernfesta j.d.o.o., 10000 Zagreb, Trg Drage Iblera 7 RASPISIVAČ: MEŠIHAT ISLAMSKE ZJEDNICE U HRVATSKOJ 10000 Zagreb, Prilaz Safvet bega Bašagića 1 IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG… Continue reading Rezultati natječaja Centra s gimnazijom

Natječaj – bivša vojarna u Zadru

default

RASPISIVAČ NATJEČAJA: Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar, OIB 09933651854, telefon: +385 23208165, email: javna.nabava@grad-zadar.hr, internetska adresa https://www.grad-zadar.hr/ Odgovorna osoba: Branko Dukić, gradonačelnik; kontakt osoba: Ante Ćurković, mag.pol., ante.curkovic@grad-zadar.hr, telefon: +385 23208165 PROVODITELJ I ORGANIZATOR: Društvo arhitekata Zadra, Kraljskog Dalmatina 2/I, 23000 Zadar, OIB:61787112557, tel: +385 99 707 4565, e-adresa: drustvo.arhitekata.zadra@gmail.com, odgovorna osoba: Petar… Continue reading Natječaj – bivša vojarna u Zadru

Rezultati natječaja – Ponta i Ribarnica

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA DUBROVNIK
i
DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK
objavljuju
REZULTATE
JAVNOG, OPĆEG, U JEDNOM STUPNJU, ANONIMNOG, ANKETNOG, I. STUPNJA SLOŽENOSTI URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG NATJEČAJA
ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA
PROSTORA PONTE I RIBARNICE U GRADSKOJ LUCI DUBROVNIK
CPV: 71200000-0 – arhitektonske i srodne usluge
oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 13/2021

Natječaj – Ponta i Ribarnica u Dubrovniku

 • ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA DUBROVNIK
 • raspisuje, a
 • DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK (DAD)
 • provodi

 • Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, anketni, I. stupnja složenosti
 • U R B A N I S T I Č K O – A R H I T E K T O N S K I    N A T J E Č A J
 • za izradu idejnog rješenja:
 • Prostora Ponte i Ribarnice u gradskoj luci Dubrovnik

 • CPV: 71200000-0 – arhitektonske i srodne usluge
 • oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 13/2021
 • Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 106-21/DU-AU/NJN

Trg u Požegi – obavijest o radu ocjenjivačkog suda

Obavještavamo natjecatelje da je u tijeku postupak provjere dokaza sposobnosti propisanih Zakonom o javnoj nabavi od strane Stručnog povjerenstva Raspisivača.

Kako datum završetka postupka provjere ovisi i o roku u kojem će kontakti Osoba ovlaštenih za projektiranje povjerenstvu dostaviti traženu dokumentaciju, nismo u mogućnosti točno predvidjeti datum završetka rada Ocjenjivačkog suda, ali je očekivano da će rezultati natječaja biti objavljeni tijekom idućih 14 dana.

Trg u Požegi – obavijest o produljenju roka II

Prema Uvjetima natječaja za izradu idejnog rješenja – Rekonstrukcija Trga Svetog Trojstva u Požegi, točka 3.5., očekivani završetak rada Ocjenjivačkog suda je 15.11.2020. godine. 

S obzirom na nepredviđene okolnosti i višu silu (epidemija uzrokovana koronavirusom SARS-CoV-2) i bolesti (COVID-19) velikog broja članova radnog tijela (Tajnica, Tehnička komisija, Ocjenjivački sud) te posljedično otežanih uvjeta žiriranja radova zbog nemogućnosti sastajanja uživo, Ocjenjivački sud nije donio odluku u očekivanom roku. Novi očekivani datum donošenja odluke Ocjenjivačkog suda  je 24.11.2020. ukoliko ne dođe do dodatnih promjena i odgoda. Sukladno tome očekivani datum objave rezultata natječaja je do 10.12.2020. godine.

Rezultati natječaja – ŠRC Korana u Karlovcu

GRAD KARLOVAC

i

UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)

OBJAVLJUJU REZULTATE za
Urbanističko – arhitektonski
Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, anketni i prvog stupnja složenosti
NATJEČAJ
za izradu urbanističko-arhitektonske podloge za izradu
UPU ”ŠRC KORANA” U KARLOVCU

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Karlovac, Banjavčićeva 9, Karlovac, OIB: 25654647153, telefon: 047/628 102, e-mail: damir.mandic@karlovac.hr,

Trg u Požegi – odgovori na pitanja

 • Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju i anketni, I. stupnja složenosti
 • U R B A N I S T I Č K O – A R H I T E K T O N S K I     N A T J E Č A J
 • za izradu idejnog rješenja:
 • Rekonstrukcija Trga Svetog Trojstva u Požegi

 • CPV: 71200000-0 – arhitektonske i srodne usluge
 • oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: NMV-06/20
 • Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 96-20/PŽ-UA/NJN

Odgovore na pitanja preuzmite na poveznici.

Natječaj – Dječji vrtić u Brezovici

GRAD ZAGREB
raspisuje, a
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ)
organizira i provodi Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti
P R O J E K T N I  N A T J E Č A J
za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističko rješenja
ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI

Natječaj – Zgrada Hrvatske lutrije u Zagrebu

HRVATSKA LUTRIJA

raspisuje, a

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ)

organizira i provodi

Otvoreni, javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju i anketni, I stupnja složenosti

P R O J E K T N I  N A T J E Č A J

za uslugu izrade idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja i projektne dokumentacije

poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu

 • Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 27/2020 VV
 • Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 98-20/ZG-IAU/NJN

Natječaj – Spomen soba “Tigrova”

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju P R O J E K T N I    N A T J E Č A J za izradu idejnog rješenja uređenja, likovnog postava i opremanja Spomen sobe poginulih i nestalih „Tigrova“ u Domovinskom ratu Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 94-20/SN-L/N RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je… Continue reading Natječaj – Spomen soba “Tigrova”

Park Gradac – odgovori na pitanja

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti P R O J E K T N I N A T J E Č A J za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog rješenja PARKA GRADAC SA ŠIRIM URBANIM KRAJOBRAZNIM POJASOM Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 07-06/20MV Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 92-20/DU-IUA/NJN Odgovore… Continue reading Park Gradac – odgovori na pitanja

Natječaj – Park Gradac u Dubrovniku

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti P R O J E K T N I N A T J E Č A J za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog rješenja PARKA GRADAC SA ŠIRIM URBANIM KRAJOBRAZNIM POJASOM Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 07-06/20MV Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 92-20/DU-IUA/NJN RASPISIVAČ… Continue reading Natječaj – Park Gradac u Dubrovniku

Rezultati natječaja – Terminal zračne luke Zadar

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, II stupnja složenosti: za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja. Registarski broj natječaja pri HKA: 82-19/ZD-IAU/NJN. Galerija nagrađenih radova na poveznici. RASPISIVAČ NATJEČAJA: Zračna luka Zadar d.o.o., Ulica I 2/A, 23 222 Zemunik Donji, OIB: 39087623202, odgovorna osoba: Josip Klišmanić, dipl.oec., tel:+385 23 205 800, e-adresa: info@zadar-airport.hr. PROVODITELJ I… Continue reading Rezultati natječaja – Terminal zračne luke Zadar

Rezultati natječaja – Eeuropan 15

NAGRAĐENI AUTORI za lokaciju bivše Vojarne Luščić, Karlovac PRVA NAGRADA u iznosu od 12.000,00 eura dodjeljuje se radu pod šifrom „WE487“ Autori: Krešimir Renić, Hana Dašić, Iva Erić, Jana Horvat, Ria Tursan i suradnica Andrea Majić, arhitekti, Zagreb, Hrvatska DRUGA NAGRADA u iznosu od 6.000,00 eura dodjeljuje se radu pod šifrom ” YS231“ Autori: Jürgen… Continue reading Rezultati natječaja – Eeuropan 15

Natječaj – spomen obilježje PU Varaždin

bty

UDRUGA SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE „RODA“ VARAŽDIN raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDIN (DAV) organizira i provodi Arhitektonsko – urbanističko – krajobrazno – likovni Javni, anonimni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti za realizaciju NATJEČAJ za izradu idejnog rješenja: SPOMEN OBILJEŽJE POGINULIM I NESTALIM POLICAJCIMA PU VARAŽDIN U DOMOVINSKOM RATU Registarski broj natječaja: 88-19/VŽ-I/N Natječaj nije u sustavu… Continue reading Natječaj – spomen obilježje PU Varaždin

Natječaj – Prostor Batarije u Trogiru

GRAD TROGIR, raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS) organizira i provodi Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, anketni i za realizaciju, II. stupnja složenosti, P R O J E K T N I  N A T J E Č A J za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja UREĐENJA PROSTORA BATARIJE U TROGIRU uključujući Kaštel Kamerlengo, Kulu… Continue reading Natječaj – Prostor Batarije u Trogiru