Nagrada Viktor Kovačić za životno djelo
Božidar Tušek
laureat
Godina
1978.